Ürün detay

Mobil Uyumlu PHP PDO Tek Ürün Sat?? Scripti SMS Bildirim

49.99

Mobil Uyumlu 
Full Seo Uyumlu
Ömür Boyu Kullan?m 

PHP PDO
SMS B?LD?R?M S?STEM?


Admin Bilgileri;
kullanc?: admin
?ifre: admin


Full SEO + Full Kontrol

*S?n?rs?z Ürün Ekleme

Script tek ürün scripti olmas?na ra?men s?n?rs?z say?da ürün ekleyebilir, ayr? fiyat olu?turabilir, ayr? kargo ücreti tan?mlayabilir ve ayr? resimler ekleyebilirsiniz. Ayr?ca tüm ürün silme i?lemler ve resim güncelleme i?lemleri s?ras?nda eski resimi otomatik olarak silece?i için ftp'nize alan kazanacaks?n?z.

*SMTP destekli ?leti?im modülü

?leti?im formu ile iletilen mesajlar size an?nda mail olarak iletilir..

*SMS destekli sipari? modülü

Site üzerinden olu?an sipari?i an?nda hem üyeye hem admine sms olarak bildirim yollan?r. SMS firmas? ileti merkezi'dir. Tüm sms kullan?c? ad? ?ifre gibi i?lemleri adminden ayarlayabilirsiniz. Ayr?ca sistemi aktif pasif et özelli?i mevcuttur.

*Sayfalar modülü

Adminden s?n?rs?z sayfa ekleyebilir silebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ekledi?iniz tüm sayfalar otomatik olarak footer da yay?nlanmaktad?r.

*Sosyal medya butonlar?

Adminden s?n?rs?z sosyal medya hesab? ekleyebilir silebilir düzenleyebilirsiniz. Tüm ekledi?iniz sosyal medya linkleriniz footer bölümünde modern olarak listelenmektedir.

*S?k Sorulan Sorular modülü

Adminden s?n?rs?z soru ve cevap ekleyebilir silebilir ve düzenleyebilirsiniz.

*Yorumlar modülü

Sat???n? yapt???n?z ürünler ile ilgili tüm mü?teri görü?lerini admin panelden ekleyebilirsiniz.

*Counter modülü

Adminden counter (rakam sayan alan) tüm detaylar? dahil admin panelden kontrol edebilirsiniz.

En çok admin kontrollü bulunan tek ürün sat?? scripti.


ANAL?T?K VE CANLI DESTEK KODLARINI ADM?NDEN EKLEYEB?L?RS?N?Z.