Ürün detay

Ajans Scirpti PHP PDO Kolay Kullan?m

49.99

Mobil Uyumlu 
Full Seo Uyumlu
Ömür Boyu Kullan?m 

PHP PDO
SMS B?LD?R?M S?STEM?

 

Admin Bilgileri;
kullanc?: admin
?ifre: admin


GEL??M?? KULLANICI ODAKLI PHP PDO AJANS SCR?PT?

*Ana sayfa bölümleri adminden aç kapat yaparak alanlar? özelle?tirebilirsiniz. (ÜRÜNLER, YAPTI?IMIZ ??LER, YORUMLAR, BLOG, COUNTER ve REFERANSLAR)

*Dinamik slayt sayesinde ürünleri listeleyebilirsiniz. 

*S?n?rs?z sayfa olu?turma ekleme, düzenleme ve silme.

*S?n?rs?z blog ekleme, düzenleme ve silme.

*S?n?rs?z s?k sorulan sorular ekleme, düzenleme ve silme.

*S?n?rs?z yorum ekleme, düzenleme ve silme.

*S?n?rs?z ürün ekleme, düzenleme ve silme.

*S?n?rs?z yapt???m?z i? ekleme, düzenleme ve silme.

*S?n?rs?z referans ekleme, düzenleme ve silme.

*S?n?rs?z sosyal medya ekleme, düzenleme ve silme.

*Admin panel kontrollü aç kapat özellikli sms bildirim sistemi. (Gelen sipari?te hem mü?teriye hemde admine ve gelen tekliflerde admine sms bildirimi otomatik yap?l?r. )

*SMTP destekli ileti?im formu.(SMTP ayarlar? admin panelden yap?lmaktad?r.)

*Gelen sipari?leri admin panelden tam kontrol ve eri?im özelli?i.

*Tamamlanan sipari?leri kaydederek bugüne kadar yap?lan tüm i?lerin kayd?. (?? adedi ve toplam kazan?lan miktar? görebilirsiniz.)

*Teklif bölümündeki kategorileri adminden olu?turabilirsiniz.