?lan Yaz?l?m Sorunlar? Art?k Bitiyor!

2017-12-30 09:27:09

Sektörde bulunan tüm ilan sistemlerini ve sebep oldu?u sorunlar? unutun. ?lan scripti kullan?m?nda en geli?mi? yaz?l?m dili ile art?k Demobayisi sizlere bugüne kadar görmedi?iniz e ticaret sistemleri sunacak

 

ilan sistemi kullan?m?n? yayg?nla?t?racak olan bu giri?imlerimiz ile ilan sektörüne can ve heyecan vermeyi hedefliyoruz. Uzun zamand?r ilan yaz?l?mlar? sektöründe hizmet vererek yüzlerce mutlu mü?teriye ula?t?k ve yeni bir yap?lanma içine girip kimsenin bugüne kadar görmedi?i fakat bir o kadar ihtiyaç olan yaz?l?mlar? Demobayisi ile bulun.

 

?lan scripti olarak ihtiyaç olan genel özelliklerin yan? s?ra geli?mi? gelir modellerinden en yayg?n? reklam alanlar?n? ana sayfa reklam alan?, kategori reklam alan? ve ilan detay reklam alan? olarak admin kontrollü hale getirdik. iste?e göre düzenlenen ara yüz tasar?m? ile hayal gücünüzün sizlere dü?ündürdü?ünün üzerinde tasar?mlar ile hizmet vererek her meslekta??n?z veya rakiplerinizden s?yr?lman?n en kolay yolunu sunuyoruz.

 

Bu sunulan e?siz hizmeti kusursuz ve temiz kodlanm?? alt yap?m?z olan PHP kodlama da W3 validatör hatalar?ndan uzak Seo puan? yüksek yaz?l?mlar ile öne ç?karak piyasadaki benzer yaz?l?mlar?n çok ileri yüzü ile Demobayisi fark?n? mutlaka fark edeceksiniz.

 

?lan yaz?l?m?n?n sektörde köklü de?i?imlerin ilk ad?m? olan ekibimiz art?k yeni ara yüzü ve yeni ad?yla Demobayisi  olarak sizlere hizmet vermekten gurur duyar?z.

 

Art?k ilan scripti aray???n?zda bizim ad?m?z? duymaya al???n, çünkü art?k k?skand???n?z rakip sitenin yaz?l?m? ne diye sordu?unuzda " Demobayisi  ?lan Scripti “ diye bir cümle duydu?unuzda tek yapman?z gereken bize ula??p ilan scirpti ve özel tasar?m deste?imizden faydalanman?zd?r.